THAM GIA NGAY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO OEM101

- 8 năm kinh doanh bán Buôn, 5 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng Trung Quốc
- CEO của Học viên thực chiến DC UNI
- Fouder của Vân Nam Express thương hiệu vận chuyển được nhiều khách hàng truyền miệng.
- Hơn 10 vạn đơn hàng trên 1688 và Taobao gần 100 đơn/ngày trong 3 năm

Thời gian: 20:00 - 23:00 ngày 05-06/07/2022

Mentor: DŨNG TÀU

OEM 101
HỖ TRỢ 100%
PHÍ THAM DỰ

ĐĂNG KÝ

OEM 101
HỖ TRỢ 100%
PHÍ THAM DỰ

Đăng ký thành công!

Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia OEM 101. Click vào để tham gia lớp học

             NHÓM
             ZALO